بازدید مهندس فاضلی مدیرکل دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب ایران از شرکت سنجش افزار آسیا

روز گذشته یکشنبه 3 اسفندماه جناب آقای مهندس فاضلی مدیرکل دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب ایران به همراه آقای دکتر سقا کارشناس بهره برداری از تاسیسات آب رسانی طی برگزاری یک جلسه از کارخانه خط تولید کنتور هوشمند آب، کارگاه تولید، دپارتمان تحقیق و توسعه نرم افزار، دپارتمان تحقیق و توسعه الکترونیک، بخش پشتیبانی و خدمات پس از فروش شرکت سنجش افزار آسیا بازدید نمودند.

مطالب مرتبط