کلان داده

خدمات بیگ دیتا یا کلان داده که توسط شرکت سنجش افزار آسیا ارائه می شود به عنوان یک سرویس ارائه پلتفرم و ابزارهای داده است که به سازمان ها در پردازش، مدیریت و تجزیه و تحلیل مجموعه داده های بزرگ کمک می کند تا بتوانند از آن ها در جهت بهبود عملیات تجاری خود استفاده کنند.

مطالب مرتبط