خدمات بیگ دیتا (کلان داده)

خدمات بیگ دیتا (کلان داده)

خدمات بیگ دیتا (کلان داده)

0

خدمات بیگ دیتا یا کلان داده که توسط شرکت سنجش افزار آسیا ارائه می شود به عنوان یک سرویس ارائه پلتفرم و ابزارهای داده است که به سازمان ها در پردازش، مدیریت و تجزیه و تحلیل مجموعه داده های بزرگ کمک می کند تا بتوانند از آن ها در جهت بهبود عملیات تجاری خود استفاده کنند.

بیگ دیتا یا کلان داده به معنای داده ای است که از نظر حجم بسیار زیاد است. بیگ دیتا اصطلاحی است که برای توصیف مجموعه ای از داده ها استفاده می شود که حجم زیادی دارند و با گذشت زمان به طور تصاعدی در حال رشد هستند. از نمونه های جمع آوری داده های بزرگ می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • مدام - سامانه مدیریت داده های اندازه گیری شده مستمر (جمع آوری و تحلیل اطلاعات کنتورهای موجود در پست های برق سراسر کشور)
 • سپاک - سامانه سنجش و پایش انرژی کنتور - مدیریت انرژی برق تولیدی و مصرفی کل کشور
 • نرم افزار جامع قرائت از راه دور - قرائت و دریافت اطلاعات کنتورهای هوشمند برق از راه دور و مدیریت آن ها و صدور قبض
 • نرم افزار قرائت از راه دور کنتورهای گاز - قرائت و دریافت اطلاعات کنتورهای هوشمند گاز از راه دور و مدیریت آن ها و صدور قبض
 • نرم افزار قرائت از راه دور کنتورهای آب - قرائت و دریافت اطلاعات کنتورهای هوشمند آب از راه دور و مدیریت آن ها و صدور قبض
 • نرم افزار قرائت کنتور برق – دستگاه های قرائت کنتور برق در این نرم افزار تخلیه گردیده و کلیه پردازش های اطلاعات و هایلو گیری ها بر روی این نرم افزار انجام می شود
 • نرم افزار قرائت کنتور گاز مشترکین عمده - دستگاه های قرائت کنتور گاز در این نرم افزار تخلیه گردیده و کلیه پردازش های اطلاعات و هایلو گیری های مربوط به کنتورهای صنعتی و تصحیح کننده های مربوطه بر روی این نرم افزار انجام می شود
 • نرم افزار قرائت کنتور گاز - دستگاه های قرائت کنتور گاز در این نرم افزار تخلیه گردیده و کلیه پردازش های اطلاعات و هایلو گیری ها بر روی این نرم افزار انجام می شود
 • نرم افزار قرائت کنتور آب - دستگاههای قرائت کنتور آب در این نرم افزار تخلیه گردیده و کلیه پردازشهای اطلاعات و هایلو گیری ها بر روی این نرم افزار انجام می شود
 • آساتک - نرم افزار قرائت و تنظیم کنتورهای برق - به کمک این نرم افزار مدیریت تنظیمات و قرائت کنتورهای برق انجام می شود
 • نرم افزار تست و بازرسی کنتورهای برق - این نرم افزار به منظور مدیریت تست و بازرسی کنتورهای برق در شرکتهای توزیع نیروئی برق کاربرد دارد
 • سامانه مانیتورینگ دما و رطوبت - به منظور مانیتورینگ پارامترهای هوشناسی کلیه نیروگاه های سراسر کشور کاربرد دارد
 • نرم افزار جمع آوری اطلاعات - از این نرم افزار در مراکز صنعتی جهت ثبت اطلاعات کلیه گیج ها و پارامترهای موجود بصورت ساعتی و یاروزانه استفاده می شود. سپس اطلاعات جمع آوری شده در جهت اهداف موردنظر تجزیه و تحلیل می شوند.


در حقیقت، کلان داده به مجموعه داده های عظیم جمع آوری شده اشاره می کند، این داده های عظیم برای بهبود بسیاری از جنبه های کشور و شهرها مورد استفاده قرار می گیرند.


بیگ دیتا، کلان داده، داده های عظیم، حجم زیاد داده، big data


مزایای خدمات بیگ دیتا (کلان داده)

از مزایای استفاده از خدمات کلان داده می توان به این موارد اشاره نمود:

 • کاهش پیچیدگی. به دلیل ماهیت سفارشی، طراحی، استقرار و مدیریت، محیط های کلان داده پیچیده هستند. استفاده از زیرساخت مناسب و خدمات مدیریت شده، می توان با حذف بسیاری از کارهای عملی که سازمان ها باید انجام دهند، روند را ساده نمود.
 • مقیاس پذیری راحت تر در بسیاری از محیط ها. حجم کار پردازش داده ها یکسان نیست. به عنوان مثال برنامه های تجزیه و تحلیل کلان داده ها اغلب به صورت متناوب یا فقط یک بار اجرا می شوند. خدمات بیگ دیتا باعث افزایش مقیاس سیستم ها هنگام افزایش نیازهای پردازش و کاهش مجدد آن ها پس از اتمام کارها می شود.
 • افزایش انعطاف پذیری. کاربران سیستم کلان داده علاوه بر مقیاس بندی سیستم ها در صورت لزوم، می توانند به راحتی سیستم عامل ها، فناوری ها و ابزارهایی را برای برآورده ساختن نیازهای تجاری در حال توسعه اضافه یا حذف کنند.
 • صرفه جویی در هزینه ها. استفاده از خدمات بیگ دیتا هزینه های فناوری اطلاعات را کاهش می دهد و به کسب و کارها اجازه می دهد از نیاز به خرید سخت افزار و نرم افزار جدید اجتناب کنند.
 • امنیت قوی تر. نگرانی در مورد امنیت داده ها بسیاری از سازمان ها را به چالش می کشد. با این حال، با توجه به رعایت مسائل امنیتی و فنی در طراحی، تست و اجرای نرم افزارها به این نکته بسیار مهم، توجه ویژه ای شده است و نکات امنیتی در جهت حفظ و نگهداری اطلاعات در حد بالایی اجرا شده اند.

سنجش افزار آسیا