دبی سنج الکترومغناطیسی

دبی سنج الکترومغناطیسی

دبی سنج الکترومغناطیسی

0

دبی سنج الکترومغناطیسی (فلومتر) از یک ترنسمیتر و یک سنسور تشکیل شده است که جریان سیال عبوری را اندازه گیری می کنند. سنسور دبی سنج الکترومغناطیسی در مسیر خط لوله نصب می شود وضمن ایجاد میدان مغناطیسی در داخل سیال، ولتاژ القایی ایجاد شده توسط سیال را اندازه گیری می کند.

دبی سنج الکترومغناطیسی چگونه کار می کند؟

دبی سنج الکترومغناطیسی از قانون فارادی برای تعیین سرعت عبور سیال در خط لوله استفاده می کند. مطابق قانون فارادی وقتی یک سیال با رسانایی الکتریکی حداقل μS/cm 5 از یک میدان مغناطیسی عبور می کند، ذرات مثبت و منفی موجود در آن از یکدیگر جدا می شوند و یک ولتاژ در داخل آن ایجاد می شود. این ولتاژ توسط الکترودهایی که در داخل سنسور قرار گرفته است، اندازه گیری می شود. ولتاژ تولید شده متناسب با سرعت حرکت سیال می باشد، بدین معنی که هرچقدر سرعت عبور سیال بیشتر باشد، ولتاژ بیشتری نیز ایجاد می شود.


دبی سنج الکترومغناطیسی


از فرمول زیر برای محاسبات استفاده می شود که در آن E ولتاژ ایجاد شده، k ضریب ثابت، B شدت میدات مغناطیسی، D قطر داخلی لوله (فاصله الکترودها)، V سرعت عبور سیال می باشد.

E = k * B * D * V

با توجه مشخص بودن شدت میدان مغناطیسی B و قطر لوله D و ضریب ثابت k و اندازه گیری میزان ولتاژ القا شده E توسط الکترودها، می توانیم V را محاسبه نماییم و به کمک فرمول زیر حجم سیال عبوری را محاسبه نماییم که در آن Q حجم سیال عبوری و S سطح مقطع لوله می باشد:

Q = V * S

محاسبات و اندازه گیری به سادگی گفته شد نمی باشد. موارد بسیار زیادی وجود دارد که باعث خطا در محاسبات و در نتیجه پایین آمدن دقت اندازه گیری می شود. نمونه آن نویزهای محیطی است که باعث ایجاد خطا در ولتاژ اندازه گیری و در نتیجه اشتباه در محاسبه حجم آب عبوری می شود. استفاده از روش های مهندسی تشخیص این نویزها و روش های محاسباتی پیچیده باعث می شود دقت اندازه گیری بالا رود و با توجه به این موضوع قیمت دبی سنج نیز افزایش پیدا می کند.


دبی سنج الکترومغناطیسی


دبی سنج الکترومغناطیسی چه سایزهایی دارد؟

دبی سنج الکترومغناطیسی درسایزهای مختلفی تولید می شود که اغلب بر حسب اینچ اعلام می گردد. کوچکترین سایز 1 اینچ می باشد و پس از آن 1.5، 2، 3، 4، 5 و 6 اینچ می باشد. از سایز 6 اینچ به بالا معمولا بصورت اعداد زوج ساخته می شوند (6، 8، 10، 12، 14، 16 الی 60 اینچ). در صورت نیاز می توان بصورت سفارشی سایز مورد نظر ساخته شود.
سرعت قابل اندازه گیری سیال عموما 0.3 تا 10 متر در ثانیه هستند. هرچه اندازه دبی سنج بزرگتر باشد می تواند سرعت بیشتری را نیز اندازه گیری نماید.


دبی سنج الکترومغناطیسی در کجا استفاده می شود؟

دبی سنج الکترومغناطیسی می تواند در هر صنعتی که سیال آن حداقلی از رسانایی الکتریکی را داشته باشد مورد استفاده قرار گیرد. دبی سنج الکترومغناطیسی هیچ قسمت متحرکی ندارد، برای همین می توان آن را برای هر سیالی استفاده نمود. درصورتیکه سیال دارای دمای بالایی باشد و یا به عنوان مثال خورنده باشد، با تغییر جنس الکترودها و لاینر که در تماس با سیال هستند، می توان از آن استفاده نمود.  برای مصارف فاضلاب یا هرگونه مایع کثیف رسانا یا بر پایه آب ایده آل است. دبی سنج مغناطیسی همچنین برای کاربردهایی که افت فشار کم و نگهداری کم مورد نیاز است ایده آل می باشند. از کاربردهای آن می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • خطوط انتقال آب
  • تصفیه خانه های آب
  • چاه های کشاورزی
  • خطوط آبیاری در مزارع
  • صنایع شیمیایی
  • صنایع غذایی
  • صنایع فولاد


دبی سنج الکترومغناطیسی


دبی سنج الکترومغناطیسی چگونه نصب می شود؟

دبی سنج بصورت افقی، عمودی و مورب قابل نصب می باشد. جهت نصب آن الزاماتی وجود دارد که با رعایت آن ها مشکلی در دقت اندازه گیری آن بوجود نمی آید و درصورت رعایت نکردن نیز با کاهش دقت مواجه خواهیم بود. با رعایت این الزامات به عنوان مثال همواره قسمتی از مسیر لوله که فلومتر در آن نصب شده است همواره پر از سیال می ماند (چراکه در فرمول مورد استفاده فرض بر این است که قطر لوله ثابت است و باید همیشه پر از سیال باشد).


محصول مرتبط:


محصولات مشابه با تکنولوژی الکترومغناطیسی:

سنجش افزار آسیا