پخش گزارش از شرکت سنجش افزار آسیا در شبکه یک صدا و سیما

پخش گزارش از شرکت سنجش افزار آسیا در شبکه یک صدا و سیما

پخش گزارش از شرکت سنجش افزار آسیا در شبکه یک صدا و سیما

0

جمعه 10 مرداد ماه در اخبار شبکه یک صدا و سیما گزارش تهیه شده از شرکت سنجش افزار آسیا پخش گردید.

سنجش افزار آسیا