کالیبراسیون کنتور

کالیبراسیون کنتور یکی از انواع خدمات کالیبراسیون است که توسط آزمایشگاه های مجهز کالیبراسیون ارائه می شود. کالیبراسیون کنتور، اگرچه یک اصطلاح کلی است، اما اغلب به جریان سنج ها اشاره دارد. کالیبراسیون برای همه مشاغلی که از کنتورها و یا فلومترها در کارهای روزانه خود استفاده می کنند، مهم و ضروری است. کنتورها و فلومترها می توانند برای اندازه گیری مواردی مانند مصرف آب و یا سایر سیالات استفاده شوند. از نظر عملکردی، کنتور و فلومتر کاملا مشابه می باشند و تفاوت آن ها در ترنسمیتر بوده که امکانات خاصی را در اختیار مصرف کننده قرار می دهد. به عنوان مثال کنتور قابلیت ذخیره پروفایل مصرف را دارد و فلومتر تنها سرعت جریان لحظه ای را نمایش می دهد.

مطالب مرتبط