کنتور پدالی

کنتور پدالی در حقیقت یک کنتور حجمی است که شامل یک روتور یا تیغه است که در مسیر آب قرار می گیرد. این کنتور از نیروی مکانیکی آب استفاده می کند و هنگامیکه آب از محفظه اندازه گیری عبور می کند، تیغه را می چرخاند. سرعت چرخش روتور متناسب با سرعت عبور آب از کنتور می باشد. این چرخش توسط مکانیسمی به قسمت نمایش دهنده منتقل می شود و در آنجا عملیات محاسبه حجم آب و... به صورت مکانیکی و یا الکترونیکی انجام می شود. درحال حاضر در اغلب این نوع کنتورها بر روی روتور یک آهنربا تعبیه می شود که با هربار چرخش از روبروی یک سنسور حساس به میدان مغناطیسی عبور می کند و یک پالس (ولتاژ القایی) با یک فرکانس تولید می نماید. هرچقدر سرعت چرخش بیشتر باشد تعداد این پالس ها در واحد زمان و مقدار ولتاژ القا شده نیز بیشتر می شود. این کنتورها با دقت بالا نیز تولید می شوند و می توانند حرکت آب در جهت معکوس را تشخیص دهند. سیگنال پردازش شده می تواند برای کنترل فرایند، ایجاد زنگ هشدار، ارسال سیگنال به سایر دستگاه ها و... استفاده شود.

مطالب مرتبط

کنتور ولتمن (توربینی/پدالی) از چرخش یک روتور درون یک لوله جریان استفاده می کنند تا جریان مایع را به میزان قابل خواندن تبدیل کند. چرخش یک پینویل (روتور) را می توان به صورت مکانیکی یا مغناطیسی حس کرد. با استفاده از سنسورهای مغناطیسی، چرخش توربین یک “پالس” تولید می کند که توسط یک سنسور برداشت می شود. کنتور توربینی برای مایعات کم ویسکوزیته مناسب هستند.

مطالب مرتبط