ویدئو نحوه کارکرد کنتورهای الکترومغناطیسی

ویدئو نحوه کارکرد کنتورهای الکترومغناطیسی

ویدئو نحوه کارکرد کنتورهای الکترومغناطیسی

0

در این ویدئو خواهیم دید که کنتورهای الکترومغناطیسی به چه شکلی کار می کنند. این نوع کنتور را می توان در هر شرایط و برای هر نوع سیالی با سایز های مختلف لوله استفاده نمود.

کنتورهای الکترومغناطیسی را می توان در هر صنعتی بکار برد. سیم پیچ هایی در داخل سنسور وجود دارد که با عبور جریان الکتریسیته از داخل آن ها میدان مغناطیسی بوجود می آید. این میدان باعث می شود ذرات باردار + و - موجود در سیال از یکدیگر جدا شده و در طرفین سنسور تجمع نمایند. این امر باعث بوجود آمدن اختلاف پتانسیل و ایجاد ولتاژی در دو طرف می شود که این ولتاژ توسط الکترودهای موجود در طرفین سنسور به مبدل ارسال می شود تا پردازش بر روی آن ها انجام شده و حجم سیال مطابق قانون فارادی محاسبه شود. در این قانون از فرمول E=k*B*D*V استفاده می شود که در آن:

  • E ولتاژ ایجاد شده میان دو الکترود
  • k ضریب ثابت
  • B شدت میدان مغناطیسی
  • D فاصله بین دو الکترود یا همان قطر لوله
  • V سرعت عبور سیال

می باشند. با به دست آوردن سرعت عبور سیال و ثابت بودن قطر لوله، می توانیم حجم سیال عبوری را محاسبه نماییم. سیالی که در حال عبور از سنسور می باشد باید دارای حداقلی از رسانایی الکتریکی باشد تا بتوان ولتاژ ایجاد شده را اندازه گیری نمود. برای سیال های مختلف از نظر دما، فشار و میزا خورندگی آن ها، جنس لاینر و الکترودهای داخل سنسور تغییر می یابد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این کنتور الکترومغناطیسی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

کنتور حجمی هوشمند الکترومغناطیس آب MWM-500

سنجش افزار آسیا