بازدید مدیر کل محترم هوشمندسازی و فناوری های نوین توانیر از شرکت سنجش افزار آسیا

بازدید مدیر کل محترم هوشمندسازی و فناوری های نوین توانیر از شرکت سنجش افزار آسیا

بازدید مدیر کل محترم هوشمندسازی و فناوری های نوین توانیر از شرکت سنجش افزار آسیا

0

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت سنجش افزار آسیا جناب آقای دکتر احمدی، مدیر محترم هوشمندسازی و فناوری های نوین توانیر ضمن جلسه با مدیرعامل ، کارشناسان و متخصصان شرکت از واحدهای مختلف بازدید بعمل آوردند.

ایشان در طی این بازدید ضمن آشنایی با توانمندی ها و دستاوردهای این شرکت دانش بنیان در حوزه محصولات سخت افزاری، از دمو سامانه نرم افزاری مدیریت کنتورها و داده های اندازه گیری شده (MDM توسعه یافته) این شرکت که آماده نصب و راه اندازی در شرکت های توزیع نیروی برق است بازدید کردند.

گزارش تصویری از حضور ایشان در ادامه آورده شده است.

بازدید مدیر کل محترم هوشمندسازی و فناوری های نوین توانیر از شرکت سنجش افزار آسیا

بازدید مدیر کل محترم هوشمندسازی و فناوری های نوین توانیر از شرکت سنجش افزار آسیا

بازدید مدیر کل محترم هوشمندسازی و فناوری های نوین توانیر از شرکت سنجش افزار آسیا

بازدید مدیر کل محترم هوشمندسازی و فناوری های نوین توانیر از شرکت سنجش افزار آسیا

بازدید مدیر کل محترم هوشمندسازی و فناوری های نوین توانیر از شرکت سنجش افزار آسیا

بازدید مدیر کل محترم هوشمندسازی و فناوری های نوین توانیر از شرکت سنجش افزار آسیا

بازدید مدیر کل محترم هوشمندسازی و فناوری های نوین توانیر از شرکت سنجش افزار آسیا

بازدید مدیر کل محترم هوشمندسازی و فناوری های نوین توانیر از شرکت سنجش افزار آسیا

بازدید مدیر کل محترم هوشمندسازی و فناوری های نوین توانیر از شرکت سنجش افزار آسیا

سنجش افزار آسیا