شرکت دانش بنیان

مهندس آرش قیلاو تحت عنوان "ساخت دستگاه تست و بازرسی کنتور برق به همت دانش‌بنیان‌ها" با خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان مصاحبه کردند.

مطالب مرتبط

مهندس آرش قیلاو، مدیریت عامل داستان تولد شرکت را در برنامه رهاورد رادیو ایران بیان کردند.

مطالب مرتبط

مدیر عامل این شرکت دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فن‌آوری دانشگاه تهران گفت: فن‌آوران یک شرکت دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فن‌آوری دانشگاه تهران، موفق به طراحی و ساخت محصول دانش‌بنیان کنتور هوشمند آب شدند که تاکنون توانسته‌اند با نصب موفق بیش از ۵۰۰۰ عدد از آن مصرف آب در کشاورزی و صنعت را مدیریت کنند.

مطالب مرتبط

محصول دانش‌بنیان جدیدی که در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران توسط نخبگان ساخته شده است، توانایی آن را دارد که از راه دور کنتورهای برق را، بدون خطا بخواند.

مطالب مرتبط

در این گزارش مختصری از سامانه مدیریت مصرف برق کشور با نام اختصاری مدام که محصول دانش بنیان متخصصان شرکت سنجش افزار آسیاست به نمایش در آمده است.

مطالب مرتبط