دانشگاه تهران

مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فن‌آوری دانشگاه تهران گفت: سامانه «مُدام»، محصولی دانش‌بنیان و نرم‌افزاری ملی است که هم‌اکنون برای مدیریت شبکه برق ایران در حال استفاده است. 

مطالب مرتبط

مدیر عامل این شرکت دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فن‌آوری دانشگاه تهران گفت: فن‌آوران یک شرکت دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فن‌آوری دانشگاه تهران، موفق به طراحی و ساخت محصول دانش‌بنیان کنتور هوشمند آب شدند که تاکنون توانسته‌اند با نصب موفق بیش از ۵۰۰۰ عدد از آن مصرف آب در کشاورزی و صنعت را مدیریت کنند.

مطالب مرتبط

محصول دانش‌بنیان جدیدی که در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران توسط نخبگان ساخته شده است، توانایی آن را دارد که از راه دور کنتورهای برق را، بدون خطا بخواند.

مطالب مرتبط

جناب آقای دکتر علی اکبر محرابیان وزیر محترم نیرو طی برگزاری مراسمی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، به همراه آقای دکتر سید محمد مقیمی ریاست دانشگاه تهران، آقای دکتر علی اسدی ریاست پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، معاونین محترم و سایر مسئولان از شرکت های دانش بنیان و محصولات طراحی و تولید شده در راستای مدیریت انرژی کشور، صبح روز یکشنبه 14 اسفند ماه در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بازدید نمودند.

مطالب مرتبط

نمایشگاه کار صبح روز سه شنبه 28 آبان ماه در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با حضور ریاست محترم دانشگاه تهران و سایر مدیران، معاونین و کارشناسان محترم افتتاح گردید و با حضور دانشجویان و سایر فارغ التحصیلانی که در جستجوی موقعیت شغلی می باشند برگزار گردید.

مطالب مرتبط

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با تجربه ای که در سالیان گذشته در زمینه ارائه خدمات در حوزه مدیریت سرمایه انسانی کسب نموده است و با ایجاد دفتر ارتباط با صنعت و مرکز اشتغال دانشگاه تهران و با توجه به نیازسنجی و احساس نیازی که در به کارگیری سرمایه انسانی توسط سازمان ها و شرکت های گوناگون بدان دست یافته است اقدام به برگزاری نمایشگاه کار نموده است.

مطالب مرتبط